Ja, der er.
Det er det korte svar. Og årsagen er egentlig ret ligetil. Vi skal bare forstå noget om højde-bredde forholdet og den helt overordnede balance i det skæve tårn i Pisa.

Tårnet i Pisa er 15 meter i diameter og 55 meter højt. Punktet der markerer skillelinien mellem at vælte eller at blive stående, er der hvor der er præcis lige meget tårn (eller lige meget vægt) på hver side af en lodret streg, tegnet fra foden af tårnet op til det modsatte hjørne (se illustration). Vi kan kalde det ‘tippepunktet’. Her kan vi måle vinklen der skal til førend tårnet vælter (det er en meget forsimplet udgave af hele problematikken omkring tårnet i Pisa, nuvel, men det illustrerer meget fint pointen i balancen i tårnet). Tippepunktet her ligger ved en vinkel på ca 15 grader.

Forestiller vi os at tårnet har et brodertårn, der står ved siden af, som også er 55 meter højt, men til gengæld også er 55 meter i diameter – så bliver historien en anden. For når vi skal finde tippepunktet, finder vi frem til at det ligger her ved en vinkel på 45 grader.

Med andre ord: Der skal altså meget mere til at vælte det brede brodertårn ift til det slanke oprindelige tårn. Og det skyldes kort sagt forskellen i højde-bredde-forholdet.

I skisammenhæng kan vi sammenligne eksemplet med de to tårne med hhv en skiløber der er 180 cm høj som kører på en ski på 50 cm, og en skiløber der er 180 cm høj der kører på en ski på 180 cm. Her vil skiløberen på de lange ski være sværere at vælte i frem-tilbage-retningen end skiløberen på den korte ski. Ligeledes skyldes dette højde-bredde-forholdet – her er det dog forskellen mellem højden og længden på skiene, men princippet er det samme.

Forestiller vi os to skiløbere med samme længe ski, men med forskellig højde er problematikken helt tilsvarende: den høje skiløber vil have lettere ved at falde på næsen ud over forenden af skien end den lave skiløber. På grund af forskellen i højde-bredde-forholdet – eller højde-skilængde-forholdet om man vil. Præcis som med det skæve tårn i Pisa.

Så ja, din højde har betydning for dit valg af skilængde.

Beregn længden på dine ski

Inspirationskilde:

  • Skiteknik, Solid Skiing, 2015